Rugaciunea lui Iisus

Rugaciunea lui Iisus: „Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-mă pe mine pacatosul”

Această dumnezeiască rugăciune care stă în chemarea Numelui Mântuitorului, este:

Rugaciunea lui Iisus

„Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-mă“. Ea este rugăciune şi făgăduinţă şi mărturisire a credinţei; e dătătoare de Duh Sfânt şi de daruri dumnezeieşti, curăţitoare de inimi, izgonitoare de demoni, sălăşluire a lui Iisus Hristos, a celor duhovniceşti, înţelegere şi izvor al

gândurilor dumnezeieşti, lăsare a păcatelor şi a trupurilor dătătoare de dumnezeiască luminare, comoară a milei lui Dumnezeu, mijlocitoare întru descoperirea Tainelor dumnezeieşti, singură mântuitoare, ca una care poartă întru sine numele Mântuitorului nostru Dumnezeu, numele lui Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, chemat asupra noastră printr-însa.

„Căci nici un alt nume nu este sub cer dat nouă oamenilor, întru care să ne mântuim“ (Faptele Apost. 4, 12), cum spune Apostolul. De aceea, tot omul credincios, dator este să mărturisească neîncetat acest nume, atât pentru propovăduirea credinţei, cât şi pentru mărturisirea dragostei noastre

Loading...

pentru Iisus Hristos Domnul nostru, de care nimic, niciodată şi nicidecum nu trebuie să ne despartă, precum şi pentru harul ce se revarsă prin dumnezeiescul nume, pentru iertarea păcatelor, pentru tămăduirea sufletului, pentru luminarea, sfinţirea şi înainte de toate, pentru lucrarea mântuirii. Dumnezeiescul Evanghelist spune:

„Acestea s-au scris ca să credeţi, că Iisus este Hristos, Fiul lui Dumnezeu“. Iată credinţa: „şi crezând, să aveţi viaţă, întru numele Lui“ (Ioan, 20, 31). Iată mântuirea şi viaţa!

Rugati-va neincetat, repetati tot timpul in gand sau in soapta acesta rugaciune mantuitoare. Ve-ti alunga raul din preajma voastra si ve-ti atrage binele.

Rugaciunea lui Iisus

Rugăciune către Mântuitorul Iisus Hristos pentru izbăvire de boală

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

x

Check Also

Când simți că te apasă crucea e semn că mergi în urma Domnului

Bucură-te, deci, când simți că te apasă crucea, fiindcă acesta este semnul că mergi în ...